...váš partner pro podnikání v Číně

Nejsou-li pojmenování správná, slova nebudou hladce vyjádřena. A nejsou-li slova hladce vyjádřena, záležitosti nebudou hladce vyřízeny. Confucius

   

  Vážení obchodní partneři,,

  děkujeme, že jste vstoupili na web společnosti Mariva Consulting s.r.o. Svědčí to o vašem zájmu o perspektivní čínský trh. Společnost Mariva Consulting byla založena v roce 2000 a od svého vzniku se snaží pomáhat českým firmám s veškerými aktivitami na čínském a později i filipínském trhu. Během této doby jsme pomohli mnoha českým společnostem prozkoumat možnosti čínského trhu, ověřit čínské partnery, založit podniky a v neposlední řadě i ověřit kvalitu zboží před vlastní expedicí.

  Děkujeme za Vaší důvěru a i dalších letech budeme poskytovat kvalitní služby, které Vám, našim váženým zákazníkům, pomohou realizovat úspěšné obchody na obou, vysoce perspektivních trzích.

  Pro zájemce o založení společného podniku v Číně s místním partnerem, jsme do sekce Podnikání v Číně nově vložili popis založení takového společného (Joint Venture) podniku.

  Jiří Štichauer                                                                                                                                                                                                                         Majitel

  Na níže uvedeném linku najdete rozhovor s majitelem firmy Mariva Consulting o zkušenostech z podnikání v Číně a na Filipínách.

  Budeme rádi, když se z našimi zkušenostmi a doporučeními seznámíte. V případě Vašich dotazů, nebo komentářů Vám budeme rádi k dispozici prostřednictvím Kontaktů společnosti.

  Link na rozhovor najdete níže.

   http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3348753

  V září tohoto roku vyšel v časopisu Lobby článek o naší společnosti. Věříme, že vám poskytne zajímavé a poučné informace.

   Článek

  Čína je trhem, ke kterému se v posledních letech upírá pozornost celého světa a to nejen kvůli enormnímu růstu její ekonomiky, ale hlavně díky možnostem, které tento růst nabízí. Mnoho firem směřuje do Číny, nejen kvůli snížení vlastních výrobních nákladů, ale i za účelem prodeje vlastních výrobků. Domácí spotřeba čínských domácností se v posledních letech prudce zvyšuje, mnoho obyvatel se zaměřuje na koupi kvalitních a zdravotně nezávadných výrobků a tento fakt dále rozšiřuje možnosti uplatnění zahraničních firem na čínském trhu. Velký potenciál nabízí spolupráce s místními partnery při výrobě a prodeji tzv. „ zelených technologií, výrobků a zařízení“, tzn. zařízení, která pomáhají zlepšovat životní prostředí ve všech jeho oblastech.

  Čína se v posledních měsících výrazně mění. Platy v místních firmách rostou mnohdy až o 30 % ročně, zvyšují se ceny energií, přepravy a dalších služeb. To vše se projevuje na rostoucích cenách výrobků. Je čím dál tím obtížnější nalézt čínské výrobky s cenou, za kterou by se je, po připočtení nákladů na dopravu, clo a dalšich, ještě vyplatilo dovážet do Evropy. Pro mnoho firem proto začíná být, i díky ekonomické situaci v Evropě, čínský trh zajímavý z hlediska prodeje jejich výrobků. Čínská vláda si tento fakt uvědomuje a snaží se příliv zahraničních výrobků brzdit nutností absolvovat různé procesy certifikace, zaváděním nových daní, registrací, atd. Podporuje tím konkurenceschopnost domácích firem.

  Je třeba si také uvědomit, že Čína není jediný velký trh, ale množství menších, byť i tak ohromných, trhů, na úrovní provincíí a měst. Požadavky na výrobky, balení a reklamu se mohou místo od místa lišit. Proto je důležité se na vstup na čínský trh dobře předem připravit a získat si všechny dostupné a potřebné informace. S tím vším vám naše společnost může pomoci a tím Váš vstup na perspektivní čínský trh výrazně zjednodušit, zrychlit a v neposlední řadě i zlevnit.

  Děkujeme za to, že jste vstoupili na stránky společnosti Mariva Consulting s.r.o. Dozvíte se mnoho užitečných informací souvisejících s podnikáním i se životem v Číně. Pokusíme se Vám uvedenými informacemi usnadnit zahájení podnikání na perspektivním čínském trhu a zároveň Vás seznámíme i s dalšími informacemi, které Vám pomohou lépe pochopit místní dění a vývoj.

  Chtěli bychom vás rovněž informovat, že společnost Mariva Consulting nabízí obchodní a poradenské služby také na filipínském trhu. Tento trh je ještě dosti neprobádaný a nabízí velký potenciál pro české firmy. Více informací o službách společnosti Mariva Consulting poskytovaných na filipínském trhu najdete na webu www.eu-phil-consulting.com

   Společnost Mariva Consulting je připravena pomoci zejména (ale nejen) v následujících oblastech aktivit v Číně:
   • zakládání firem v Číně i v Hongkongu, řešení daňových a provozních záležitostí
   • asistence při dovozu výrobků do Číny
   • vyhledání vhodného čínského výrobce
   • vytvoření a registrace ochranných známek dle zadání
   • zajištění přepravy výrobků a zažízení z/do Číny
   • průzkum trhu pro konkrétní výrobek
   • zjištění informací z oblasti legislativy
   • pomoc při zajištění účasti na veletrhu (včetně výběru vhodného veletrhu)
   • pomoc při vyhledání obchodního, nebo strategického partnera
   • pomoc při certifikaci výrobků pro čínský trh
   • účast na obchodním jednání s čínským partnerem
   •  překlady firemních materiálů, tlumočení na jednáních
   • asistence při náboru zaměstnanců, zajištění přepravy, atd.
   • kontrola zboží ve výrobním závodě - průběžná i finální před expedicí
   • poskytování kancelářských služeb-zajištění denního kontaktu s místním parnerem Vaší společnosti, kontrola plnění odsouhlasených úkolů a následný reporting

                           

Reference

  • Centroprojekt – zařízení pro čistění odpadních vod. Vyhledání vhodných dodavatelů a zajištění nabídek
  • Qingdao Great River Hill Winery LTD. Vytvoření čínkých značek pro výrobky firmy.
  • PREOS – WEST. Spolupráce v oblasti dodávek profilů plastových oken
  • TOS Kuřim - obráběcí stroje, tlumočení na veletrzích, další spolupráce
  • Karlovarský kraj - tlumočení při návštěvě hejtmana s delegací na ostrově Hainan
  • INCO Engineering s.r.o - tlumočení, spolupráce v oblasti svislé dopravy v dolech
  • Brasilex s.r.o. - těžké strojírenství - spolupráce na čínském trhu
  • ENERGO PRO - tlumočení, poradenství, nákup zařízení pro vodní elektrárny
  • DŘEVOJAS a.s. - tlumočení, poradenství, dodávky technologií pro čištění odpadních vod
  • Česká ambasáda v Pekingu - překlady a tlumočení
  • VAE CONTROLS a.s. - založení poboček v Hongkongu a Číně, poradenství při podnikání na čínském trhu
  • ČKD Bezmotory Hradec Králové – těžké strojírenství, průzkum trhu
  • Budějovický Budvar n.p. - spolupráce v Číně, poradenství, vytvoření čínského názvu výrobku.
  • Winpro s.r.o. – plastová okna, dodávky komponentů.
  • KV Centrum s.r.o. – kuchyňské doplňky