Čína-nový investiční zákon
Významné změny pro zahraniční investory

Zákon o zahraničních investicích

Od začátku roku 2020 začne v Číně platit nový Zákon o zahraničních investicích, který má za cíl jednak zlepšit investiční prostředí zahraničních firem a také, že zahraniční firmy budou na místním trhu podnikat v prostředí srovnatelném s místními firmami.

Tento Zákon, jehož příprava zabrala neuvěřitelně krátké tři měsíce, má nahradit Zákon o investicích z roku 2015 a měl by být reakcí na kritiku ze zahraničí, zejména ze strany USA, na nerovné podmínky pro podnikání na čínském trhu.

Čínské kumulované zahraniční investice dosáhly do konce roku 2018 2,1 trilionu USD (2. Místo na světě), zatímco v žebříčku jednoduchosti podnikání je Čína až na 46. místě.

Výše uvedené pouze dokumentuje to, proč Čína potřebuje nový Zákon o zahraničních investicích. Tímto zákonem chce demonstrovat svojí otevřenost vůči zahraničním investicím a jejich podporu.

Tento nový zákon také nahradí 3 již zastaralé zákony a to zákon o podnicích plně vlastněných zahraničním kapitálem, zákon o čínsko- zahraničních společných podnicích a zákon o podnicích se zahraničním kapitálem.

Se zpomalujícím se růstem čínského trhu se trhy ASEAN stávají větší alternativou pro zahraniční investice a Čína na to musí reagovat zlepšením podnikatelského prostředí pro zahraniční investory. Např. v roce 2017 vzrostly zahraniční investice do zemí ASEAN o 11%, zatímco do Číny pouze o 2%.

Mění se i směřování zahraničních investic od těžkého průmyslu k moderním technologiím.

Pozitiva nového Zákona o zahraničních investicích

Nový Zákon demonstruje snahu Číny zlepšit investiční a podnikatelské prostředí zahraničních firem na místním trhu. Dále by měl narovnat podmínky pro podnikání a právní ochranu zahraničních firem na stejnou úroveň jakou mají firmy domácí.

V souladu s tímto zákonem by i místní orgány měly standardizovat své postupy vůči zahraničním investorům, nedopustit nelegální chování, nebo protěžování místních firem. Nerespektování bude trestné.

Pochyby nad novým Zákonem o zahraničních investicích

Některým analytikům se tento Zákon zdá moc obecný a nechává výklad jednotlivých ustanovení na dalších normách. Jedná se vlastně o sadu záměrů spíše než vymahatelných pravidel.

Také existují obavy, že v případě sporů mezi firmami bude jednodušší pro vládní úřady do sporu zasahovat

Pokračování tohoto vydání Zpravodaje Asie je k dispozici pouze pro registrované Odběratele.

V pokračování tohoto Zpravodaje Asie se můžete dočíst:

  • Další pochyby nad novým Zákonem
  • Na co si dát pozor při čtení a interpretaci tohoto Zákona
  • Mechanismus předkládání stížností
  • Jak nový Zákon ovlivní nové investiční projekty
  • Jak plánovat zahraniční investice do Číny
  • A další informace

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (září 2019)

Jiří Štichauer