Daně z příjmu
Spolupráce s místním znalcem ušetří peníze i starosti

Daně z příjmu zahraničních pracovníků

Placení daní z příjmu cizinci pracujícími v Číně bylo a je předmětem mnoha spekulací a vděčným tématem mnoha diskuzí při různých formálních i neformálních setkáních. V tomto tématu se na základě osobních zkušeností a prostudované literatury pokusím situaci s placením daní z příjmu objasnit.

Porozumění této oblasti je pro všehny cizince pracující v Číně, a pro firmy, které chtějí v Číně zahájit své operace, důležité a může v budoucnu jak firmě, tak i zaměstnanci ušetřit mnoho nepříjemných chvil při omlouvání pochybení daňovým úředníkům nehledě k možným pokutám.

Čínské úřady nebyly v minulosti schopny monitorovat délku pobytu cizinců na čínském území, což je v některých případech důležité pro výpočet daně. To se ale v poslední době změnilo a v současnosti jsou veškeré údaje z pasu cizince zaznamenávány do centrální počítačové evidence a tyto údaje mohou a začínají být sdíleny a využívány různými vládními úřady. Nová pravidla také upravují to, jak počítat dny strávené v Číně včetně dne příjezdu a odjezdu ze země. Cizinci a zahraniční společnosti jsou středem zájmu čínských daňových úřadů a podléhají častým kontrolám.

Čína uplatňuje více-úrovňový daňový systém pro cizince což vede ke zmatkům zejména pokud jde o tzv. Pravidlo "90-ti, nebo 183 dnů".

Dále je uvedeno několik nejobvyklejších scénařů pro pobyt zahraničního pracovníka v Číně:

1/ pracovník vyslaný na služební cestu

Pokud jste vyslán domácí organizací na služební cestu do Číny a plat je vám vyplácen doma musíte, pokud kumulovaná délka vašeho pobytu v Číně překročí 183 dnů v kalendářním roce, platit daň z příjmu v Číně a to na základě skutečně strávených dnů na služební cestě. Např. pokud strávíte v průběhu kalendářního roku v Číně 190 dnů musíte zaplatit daně ze všech příjmů za uvedené období související s výkonem vaší práce v Číně.

2/ zahraniční pracovníci pracující pro registrovanou společnost v Číně

Pokud pracujete jako ředitel Reprezentační kanceláře, nebo generální ředitel čínské společnosti s ručením omezeným, společnosti plně vlastněné cizím kapitálem, nebo společného podniku podléháte od prvního dne povinnosti platit daň z příjmu v Číně.

Pokud pracujete na výše uvedených pozicích, ale v průběhu celého kalendářního roku Čínu nenavštívíte, tak i přesto je nutné měsíčně odevzdat finančním úřadům hlášení o nulové dani.

Podle čínského zákona by cizí pracovník měl přiznat celý plat související s pracovním zařazením, v praxi to ale hodně často vypadá tak, že se přiznává jen část platu (co nejnižší) a zbytek mzdy je vyplácen domácí firmou. Tato praxe je protizákonná a v poslední době bylo zahraničním firmám uděleno několik vysokých pokut za úmyslné podhodnocování úrovně příjmů.

Cizinci mající souběžné pracovní zařazení doma a v Číně.

Zdanění bude spočítáno na základě počtu dní strávených v Číně a velikosti příjmu jak dosaženého v Číně, tak i v ve vaší mateřské firmě. Čínské úřady mohou požadovat výplatní pásku, nebo jiný doklad jako potvrzení výše příjmů v mateřské firmě. Na konci každého měsíce musí vaše čínská pobočka předložit kopii vašeho pasu s razítky vstupu a výstupu do/z Číny a zaplatit daň za dobu strávenou v Číně. Místní finanční úřady vám následně vydají potvrzení o zaplacení daně v Číně, které můžete použít při jednáních s finančním úřadem v Čechách. Jedná se o to, abyste nebyli nuceni platit stejnou daň dvakrát. Mezi ČLR a ČR je podepsána smlouva o Zamezení dvojího zdanění, která ale byla podepsána již v roce 1987 a naprosto neodráží potřeby českých pracovníků pracujících v Číně. Protože ale tato smlouva je pro Čínu výhodnám tak se jednání o uzavření nové smlouvy protahují.

Pokud vám byl povolen čínskými úřady trvalý pobyt, tak jste povinni veškeré své příjmy dokládat a danit v Číně. Jedná se i např. o příjmy z pronájmu nemovitosti, akcií, dividend, úroků, atd kdekoliv na světě.

Daňové sazby

Prvních 4.000 čínských yuanů vašeho platu nepodléhá zdanění. Vyvarujte se ale prosím toho, že budete deklarovat vás plat ve výši 4.500 yuanů zejména pokud pracujete na pozici ředitele podniku. Tyto případy se objevují tak často, že následuje okamžitá kontrola finančního úřadu a případná sankce. Čínské úřady mají vypracované určité platové rozpětí pro jednotlivé pozice (může se lišit region od regionu) a pokud je přiznávaný plat výrazně nižší mají právo z moci úřední výši platu pro daňové účely zvýšit.

Sazba daně z příjmu se v Číně pohybuje v rozmezí od 20% do 45% a samozřejmě je možné uplatnit některé odečitatelné položky.

Společnost Mariva Consulting je schopna pomoci při optimalizaci vašich daní, posoudit konkrétní situaci a po dohodě učinit takové kroky, které Vám pomohou daňová rizika odstranit. Máme dobré kontakty na vládní, finanční, pracovní i další instituce, u kterých se můžeme předem konzultovat konkrétní problémy a tím předejít potenciálním problémům.

V případě dotazů k tomuto tématu, nebo k dalším oblastem podnikání v Číně, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky společnost Mariva Consulting- viz. sekce Kontakty.

Přeji Vám mnoho úspěchů při podnikání v Číně.

Jiří Štichauer

Mariva Consulting s.r.o.

Upozornění: Při sběru informací o čínském trhu vyvíjí společnost Mariva Consulting maximální úsilí, aby uvedené informace odpovídaly aktuální situaci na tomto trhu. Vzhledem k rychle se měnící situaci v oblastech legislativy, daní a dalších, však společnost Mariva Consulting nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené pozdějším užitím těchto informací. Pokud budete potřebovat aktuální informace pro Vaší oblast podnikání, prosím kontaktujte nás.