Dovoz do ASEAN
Trh ohromných příležitostí


Postupy pro dovoz zboží do zemí ASEAN


Brunej

Pro získání firemního čísla, se dovozci musí registrovat do Registru firem a obchodních jmen (prostřednictvím Ministerstva financí). Dále je nutná registrace na Celním a Daňovém úřadu. Poté je možné si otevřít účet u přidělené banky

Dovozci musí předložit Balící list, Fakturu, Doklad o pojištění, Dovozní licenci, Dovozní celní deklaraci a Doklad o původu zboží.

Kambodža


Podnikatelé se nejprve musí zaregistrovat u Úřadu pro obchodní registrace pod Ministerstvem obchodu. Kambodža používá automatizovaný systém pro Celní úřad, tzv. ASYCUDA. Pro registraci do tohoto systému, musí firmy nejprve získat Identifikační číslo plátce daně (TIN). Pro získání TIN se zájemci musí zaregistrovat o Finančního úřadu vedeného pod Ministerstvem ekonomiky a financí. Dále, se dovozci musí registrovat u Úřadu pro cla a daně a zažádat o registraci pro plátce DPH

Další pravidla platí pro importéry, kteří pracují mimo oblasti Speciálních ekonomických zón.

Dovozci musí předložit Balící list, Fakturu, Doklad o pojištění, Dovozní licenci, Doklad o původu zboží. Dále Silniční přepravní dokument- pokud dovážejí po silnici, nebo Doklad o nakládce na terminálu - pokud dováží po moři.

Indonésie


Dovozci se musí zaregistrovat u Úřadu pro obchod a získat Celní identifikační číslo - NIK. Dále musí získat Identifikační číslo dovozce - API, které slouží pro správu údajů o dovozcích a jejich aktivitách.

Existují tří druhy dovozních licencí

  • API-U - Všeobecná dovozní licence
  • API-P - Dovozní licence výrobce
  • API-T - Dovozní licence s omezením

Tyto licence jsou omezené pouze na určitá odvětví a neumožňují dovoz do jiných odvětví.

Dovozci musí předložit Nákladový list ve třech originálech a čtyřech ověřených kopiích, Fakturu podepsanou výrobcem, nebo dodavatelem, kteří ověřují její pravost, Balící list, Doklad o pojištění, Dovozní licenci, Doklad o původu zboží.

Laos


Všichni dovozci se musí registrovat na Úřadu pro správu a registrace firem. Jen některé dovážené výrobky vyžadují dovozní licenci. Licence se dělí na tři kategorie:

  • Zboží nevyžadující dovozní licenci
  • Zboží vyžadující licenci získanou automatizovaným systémem
  • Zboží vyžadující licenci

Zboží druhé kategorie vyžaduje registraci za účelem sběru statistických dat, u třetí kategorie je vyžadována registrace u Úřadu pro dovoz a vývoz - DIMEX

Dovozci musí předložit Balící list, Fakturu, Doklad od přepravce, Kopii licence k podnikání a Licenci dovozce. Dále Kopii o registraci k platbě DPH.

Malajsie


Ne všechno zboží dovážené do Malajsie vyžaduje licenci. Pro zboží, které registraci vyžaduje se musí dovozci zaregistrovat u Komise pro firmy. Po registraci se zažádá o dovozní licenci na Ministerstvu mezinárodního obchodu a průmyslu - MITI.

Při dovozu do Malajsie musí dovozce doložit Balící list, Fakturu, Kopii licence k podnikání a Licenci dovozce.

Myanmar


Při dovozu zboží se firmy registrují na Ředitelství pro investice a řízení firem - DICA. Byla zřízena digitální platforma pro registraci- OSSS. Online registrace je možná na 5 let. Po registraci DICA se dovozce registruji na Úřadu pro obchod při Ministerstvu obchodu Tato registrace platí po dobu 3 let a stojí cca 36 USD. Všichni dovozci se také musí stát členy Myanmarské federace obchodních a průmyslových komor.

Při dovozu musí firma předložit dovozní deklaraci CUSDEC - 1 a také CUSDEC - 4 - deklarace celní hodnoty zboží. Dále předloží Dovozní licenci, Nákladový list, Fakturu, Potvrzení o letecké, nebo pozemní přepravě, Potvrzení o propuštění do oběhu, Balící list, Zdravotní, nebo technický certifikát (pokud jsou vyžadovány) a Doporučení příslušného ministerstva (pokud je požadováno).

Filipíny


Dovozce bude nejprve muset získat povolení od Úřadu pro domácí příjmy. Poté se zaregistrují na Celním úřadu BOC a založí účet prostřednictvím Systému registrace klienta. Dovozní licence je platná 3 roky a stojí cca USD 20. Získání trvá zhruba 15 dní.

Při dovozu musí dovozce doložit Balící list, Fakturu, Kopii licence k podnikání a Licenci dovozce.

Singapur


Pro dovoz musí dovozce nejprve získat Unikátní číslo UEN. Toto získá u Úřadu pro účetnictví a firemní regulaci ACRA. S tímto číslem je možné zřídit účet u Celního úřadu, jehož prostřednictvím se budou platit cla a jiné poplatky. Dovozci si musí zřídit tzv. Inter-bank IBG účet u singapurského celního úřadu.

Pro získání dovozního povolení musí dovozci zažádat sami, nebo prostřednictvím místního agenta. Žádosti se pořizují online pomocí systému TradeNet. Pokud se jedná o kontejnerové zásilky, musí se na celní úřad zaslat číslo kontejneru a číslo licence dopravce. Úředníkům se při vstupu zboží do Singapuru musí předložit různé dokumenty, mimo jiné dovozní licence a dokumenty doprovázející zásilku.

Thajsko


Postupy pro dovoz do Thajska jsou centralizovaný v online Celním systému. Pro registraci do tohoto systému si dovozce musí vygenerovat online certifikát.

Před vlastním dovozem musí importér udělat dva kroky. Nejprve ověřit, jestli je pro dovážené zboží vyžadováno speciální dovozní povolení a za druhé jestli pro dovážené zboží není požadována extra dodatečné povolení, nebo dokumenty, které se musí vyřídit před zahájením přepravy zboží. Kromě obvyklých dokumentů se může jednat o technické certifikáty, chemické složení, atd.

Vietnam


Pro dovoz zboží se musí dovozce registrovat u Úřadu pro plánování a investice-DPI. Dále musí dovozce zažádat o Investiční certifikát. Firmy, které již na trhu působí, ale chtěly by rozšířit podnikání o dovoz zboží, musí jejich Investiční certifikát aktualizovat. Pro určité druhy zboží může pouze místní firma zažádat o Investiční certifikát.

Kromě obvyklých průvodních dokumentů musí dovozce předložit Licenci k podnikání, Kód dovozní licence, případně technické a zdravotní certifikáty.

Proč podnikat v ASEAN - výhody Zóny volného obchodu (FTA).

Kromě individuálních dohod, které jednotlivé země ASEAN podepsaly s dalšími zeměmi, jsou také signatáři Smlouvy o volném obchodu v rámci ASEAN (AFTA). Tento blok zemí uzavřel množství dohod s významnými světovými ekonomikami, např. s Austrálií a Novým Zélandem (AANZFTA), s Čínou (ACFTA), s Jižní Koreou (AKFTA), s Japonskem, atd.

Tyto Zóny volného obchodu nabízejí významné příležitosti pro dovozce/vývozce podnikat v rámci těchto zón bez tarifů. Firmy, které podnikají v rámci ASEAN mohou lehce získat přístup na ostatní trhy, případně levněji z těchto partnerských trhů dovážet suroviny pro jejich výrobní potřeby.

Zboží musí samozřejmě splňovat technické a jiné parametry v rámci těchto FTA.

Aby zboží podléhalo sníženým tarifům musí splňovat následující předpoklady:

  • Být kompletně vyráběné v členské zemi FTA
  • Musí v této zemi projít významnou technologickou operací (výrobní proces, který srovnává kvalitu výrobku s originálem vyráběným v zemi původu).

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

 Společnost Mariva Consulting s.r.o. bude využívat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zejména pro zasílání Zpravodaje Asie, případně obchodních nabídek. Souhlas s využíváním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (červenec 2019)

Jiří Štichauer