Export z ASEAN
Skvělé podmínky pro export kvalitního zboží

Postupy pro export zboží ze zemí ASEAN

Brunej

Pro získání firemního čísla, se exportéři musí registrovat do Registru firem a obchodních jmen (prostřednictvím Ministerstva financí). Dále je nutná registrace na Celním a Daňovém úřadu. Poté si mohou exportéři otevřít účet u přidělené banky

Firmy exportující z Brunej, musí předložit Balící list, Fakturu, Doklad o pojištění, Exportní licenci a Doklad o původu zboží

Kambodža

Exportéři se nejprve musí zaregistrovat u Úřadu pro obchodní registrace pod Ministerstvem obchodu. Kambodža používá automatizovaný systém pro Celní úřad, tzv. ASYCUDA. Pro registraci do tohoto systému, musí firmy nejprve získat Identifikační číslo plátce daně (TIN). Pro získání TIN se zájemci musí zaregistrovat o Finančního úřadu vedeného pod Ministerstvem ekonomiky a financí. Dále, exportéři se musí registrovat u Úřadu pro cla a daně a zažádat o registraci pro plátce DPH

Další pravidla platí pro exportéry pracují mimo oblasti Speciálních ekonomických zón.

Exportující firmy, musí předložit Balící list, Fakturu, Doklad o pojištění, Exportní licenci, Doklad o původu zboží. Dále Silniční přepravní dokument- pokud vyvážejí po silnici, nebo Doklad o nakládce na terminálu - pokud vyváží po moři.

Indonésie

Vývozci se musí zaregistrovat u Úřadu pro obchod a získat Celní identifikační číslo - NIK. Dále musí osobní Identifikační číslo. Navíc musí mít exportující firmy již přidělené identifikační číslo plátce daně (NPWN) a jednu z následujících obchodních licencí:

  • Licenci k obchodování (SIUP) od Ministerstva obchodu, Licenci k výrobě od Ministerstva průmyslu, jiné licence vydané příslušnými úřady, PMA licenci vydanou Úřadem pro regulaci investic a Identifikační číslo vývozce (APE) vydané Ministerstvem mezinárodního obchodu a průmyslu.

Exportéři musí pří vývozu zboží předložit Fakturu, Balící list, přepravní dokumenty, Celní vývozní deklaraci, Doklad o původu zboží, atd.

Laos

Všichni vývozci se musí registrovat na Úřadu pro správu s registrace firem. Jen některé vyvážené výrobky vyžadují vývozní licenci. Licence se dělí na tři kategorie:

  • Zboží nevyžadující vývozní licenci
  • Zboží vyžadující licenci získanou automatizovaným systémem
  • Zboží vyžadující licenci

Zboží druhé kategorie vyžaduje registraci za účelem sběru statistických dat, u třetí kategorie je vyžadována registrace u Úřadu pro dovoz a vývoz - DIMEX

Vývozci musí předložit Balící list, Fakturu, Doklad od přepravce, Kopii licence k podnikání a Licenci vývozce. Dále Kopii o registraci k platbě DPH.

Malajsie

Ne všechno zboží vyvážené z Malajsie vyžaduje licenci. Pro zboží, které registraci vyžaduje, se musí vývozci zaregistrovat u Komise pro firmy. Po registraci se zažádá o vývozní licenci na Ministerstvu mezinárodního obchodu a průmyslu - MITI.

Při vývozu z Malajsie musí vývozce doložit Balící list, Fakturu, Kopii licence k podnikání, Doklad o původu zboží a Licenci dovozce/vývozce.

Myanmar

Při vývozu zboží se firmy registrují na Ředitelství pro investice a řízení firem - DICA. Byla zřízena digitální platforma pro registraci- OSSS. Online registrace je možná na 5 let. Po registraci DICA, se vývozce registruje na Úřadu pro obchod při Ministerstvu obchodu Tato registrace platí po dobu 3 let a stojí cca 36 USD. Všichni vývozci se také musí stát členy Myanmarské federace obchodních a průmyslových komor.

Při vývozu musí firma předložit vývozní deklaraci CUSDEC - 2 a také CUSDEC - 4 - deklarace celní hodnoty zboží. Dále předloží Vývozní licenci, Nákladový list, Fakturu, Potvrzení o letecké, nebo pozemní přepravě, Potvrzení o propuštění do oběhu, Balící list, Zdravotní, nebo technický certifikát (pokud jsou vyžadovány) a Doporučení příslušného ministerstva (pokud je požadováno).

Filipíny

Vývozce, který bude exportovat poprvé, se musí nejprve zaregistrovat do Systému registrace profilu zákazníka vedeného Filipínskou konfederací exportérů (CPRS). Registrace se obnovuje ročně, stojí cca 20 USD a vyřízení trvá zhruba 15 dní. Pro vývoz různých druhů zboží je nutné získat odlišné exportní licence. Vývozci operující z rozvojových zón, nebo z přístavů podléhají registracím u Úřadů v těchto lokalitách.

Při vývozu je třeba doložit Balící list, Fakturu, Kopii licence k podnikání, Doklad o původu zboží a Licenci dovozce/vývozce.

Singapur

Veškeré vyvážené zboží musí být registrováno, i když není předmětem daně a cla. Certifikát o původu zboží pro jakékoliv vyvážené zboží je možné vygenerovat na online platformě TradeNet. Exportér musí nejprve získat Unikátní číslo UEN. Toto získá u Úřadu pro účetnictví a firemní regulaci ACRA. S tímto číslem je možné zřídit účet u Celního úřadu. Pro získání povolení k vývozu zboží se vývozce, nebo nominovaný agent zaregistrují v systému TradeNet.

Pokud se jedná o kontejnerové zásilky, musí se na celní úřad dodat číslo kontejneru a číslo licence dopravce. Úředníkům se při výstupu zboží ze Singapuru musí předložit různé dokumenty, mimo jiné vývozní licence a dokumenty doprovázející zásilku.

Thajsko

Postupy pro vývoz z Thajska jsou centralizované v online Celním systému. Pro registraci do tohoto systému si vývozce musí vygenerovat online certifikát. Poté se registrovat v Celním systému.

Před vlastním vývozem musí exportér udělat dva kroky. Nejprve ověřit, jestli je pro vyvážené zboží vyžadováno speciální vývozní povolení a za druhé jestli pro vyvážené zboží není požadována extra dodatečné povolení, nebo dokumenty, které se musí vyřídit před zahájením přepravy zboží. Kromě obvyklých dokumentů se může jednat o technické certifikáty, chemické složení, atd.

Vietnam

Pro vývoz zboží se musí dovozce registrovat u Úřadu pro plánování a investice-DPI. Dále musí vývozce zažádat o Investiční certifikát. Firmy, které již na trhu působí, ale chtěly by rozšířit podnikání o vývoz zboží, musí jejich Investiční certifikát aktualizovat. Pro určité druhy zboží může pouze místní firma zažádat o Investiční certifikát.

Kromě obvyklých průvodních dokumentů musí vývozce předložit Licenci k podnikání, Kód vývozní licence, případně technické a zdravotní certifikáty.

Proč podnikat v ASEAN - výhody Zóny volného obchodu (FTA).

Kromě individuálních dohod, které jednotlivé země ASEAN podepsaly s dalšími zeměmi, jsou také signatáři Smlouvy o volném obchodu v rámci ASEAN (AFTA). Tento blok zemí uzavřel množství dohod s významnými světovými ekonomikami, např. s Austrálií a Novým Zélandem (AANZFTA), s Čínou (ACFTA), s Jižní Koreou (AKFTA), s Japonskem, atd.

Tyto Zóny volného obchodu nabízejí významné příležitosti pro dovozce/vývozce podnikat v rámci těchto zón bez tarifů. Firmy, které podnikají v rámci ASEAN mohou lehce získat přístup na ostatní trhy, případně levněji z těchto partnerských trhů dovážet suroviny pro jejich výrobní potřeby.

Zboží musí samozřejmě splňovat technické a jiné parametry v rámci těchto FTA.

Aby zboží podléhalo sníženým tarifům, musí splňovat následující předpoklady:

  • Být kompletně vyráběné v členské zemi FTA
  • Musí v této zemi projít významnou technologickou operací (výrobní proces, který srovnává kvalitu výrobku s originálem vyráběným v zemi původu).

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (říjen 2019)

Jiří Štichauer