Investování v Indii
Jedna země-mnoho odlišností

Jak a kde investovat v Indii

V posledních letech, díky ekonomickým reformám, došlo v indickém podnikatelském prostředí k dramatickému posunu. V hodnocení Světové banky o jednoduchosti podnikání se Indie v žebříčku zemí posunula o několik desítek míst směrem nahoru.

Nicméně zahraniční investor si musí, stejně jako v jiných zemích, před investování v Indii zpracovat důkladnou analýzu investičního prostředí beroucí v úvahu např. odlišnost jednotlivých indických států, probíhající a plánované státem řízené reformy, logistické zázemí, atd.

V posledních letech byly na státní úrovni reformy, které přispěly ke kultivaci a zprůhlednění podnikatelského prostředí. Problémem je, že ne všechny tyto reformy byly přeneseny na úroveň jednotlivých indických států. Některé státy podporují zahraniční investice, zatímco jiné ještě pracují podle zastaralých pravidel.

Zahraniční firmy se nemohou na Indii dívat jako na celek, ale spíše jako na množství odlišných jednotek. Proto je zásadní pro firmu se rozhodnout, ve které oblasti (státě) bude podnikat. Investiční strategie funkční v jednom indickém státě nemusí být použitelná v jiném státě.

Před vstupem na indický trh je nutné provést podrobný průzkum jednotlivých oblastí, ohodnotit podnikatelské prostředí jednotlivých států a jeho vhodnost pro záměry vaší firmy a ohodnotit velikost potenciálního trhu.

Mezi nejvyspělejší státy a s největším podílem zahraničních investic Guharat, Mahajastra, Andhra, Pradesh a Kamataka. Tyto státy mají největší kupní sílu obyvatel, ale hlavně vytvořené dobré investiční prostředí a podmínky, např. jednodušší systém schvalování zahraničních projektů, dokončená pozemková reforma a reforma trhu práce, vytvořené průmyslové zóny pro určitá odvětví, atd.

Pokračování tohoto vydání Zpravodaje Asie je k dispozici pouze pro registrované Odběratele.

V pokračování tohoto Zpravodaje Asie se můžete dočíst:

  • Popis investičního prostředí jednotlivých indických států
  • Investiční pobídky uplatňované v jednotlivých státech

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (září 2019)

Jiří Štichauer