Kancelář ve Vietnamu
Podnikání u českého piva


Založení reprezentační kanceláře ve Vietnamu

Více než dříve je potřeba přemýšlet, ve které asijské zemi bude firma realizovat své podnikatelské a investiční záměry. Každá z asijských zemí má své výhody a nevýhody.

Před vstupem na konkrétní trh je nutné zvažovat množství faktorů, které mohou ovlivnit úspěšnost vaší investice. Jedním z hlavních je, jak která země přistupuje k ochraně zahraničních investic - jak má pro to nastavené zákony a pravidla.

Dalším zásadním faktorem ovlivňujícím rozhodování firmy o tom, na jakém trhu zahájit podnikání/investice jsou omezení možností vstupu zahraničního investora do jednotlivých oborů. Zatímco v Číně je např. vstup do e-komerce odvětví podporován, v Indii a ve Vietnamu je takovýto vstup omezen.


V tomto Zpravodaji Asie se zaměříme na Vietnam, jeho podnikatelské prostředí a podmínky pro založení kanceláře.

Jak založit reprezentační kancelář:

Reprezentační kancelář může být využívána pro průzkum trhu, propagaci mateřské firmy a obecně na komunikaci mezi zahraniční firmou a cílovým trhem. Založením Reprezentační kanceláře také dokazujeme místním partnerům náš zájem o dlouhodobé působení na trhu.

Je relativně snadné založit Reprezentační kancelář (RO) a tím rychle zahájit aktivity na trhu. RO nemůže vykazovat zisk, tudíž jakožto neziskové subjekty nejsou RO předmětem daňové povinnosti.

Založení RO obvykle trvá 3-5týdnů.

Pokud chce zahraniční firma založit ve Vietnamu RO, musí v zemi původu působit nejméně jeden rok. Pro založení RO je nutné předložit následující dokumenty:

  • Obchodní licenci mateřské společnosti
  • Zakládací listinu a Stanovy RO
  • Zprávu auditora a Daňové přiznání mateřské společnosti za poslední rok

.

.

.

Pokračování tohoto vydání Zpravodaje Asie je k dispozici pouze pro registrované Odběratele.

V pokračování tohoto Zpravodaje Asie se můžete dočíst:

  • Jaké další dokumenty jsou potřeba pro založení RO ve Vietnamu
  • Kde předložit výše uvedené dokumenty
  • Jak řešit smlouvy se zaměstnanci
  • Další investiční možnosti ve Vietnamu

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (srpen 2019)

Jiří Štichauer