Online podnikání v Číně
Nejefektivnější způsob podnikání

Online obchodování v Číně

Hodnota čínských online obchodů setrvale roste. V roce 2017 vzrostla hodnota e-commerce obchodů o 19% a dosáhla 1,18 trilionu USD, z toho 100 mil. USD tvořil maloobchod. V roce roce 2018 to již bylo USD 1,26 trilionu USD a v roce 2019 se očekává další růst.

Růst online obchodů ovlivňuje několik faktorů, např. rostoucí počet uživatelů chytrých telefonů, rostoucí příjmy, rozšiřující se pokrytí internetem, množství padělků v místních kamenných obchodech a v neposlední řadě i zájem o kvalitní zahraniční zboží. Některé druhy zahraničního zboží také nejsou v kamenných obchodech běžně dostupné.

Online obchodování je oblíbené nejen mezi kupujícími, ale i mezi prodejci, kteří nemusí mít fyzické provozovny v Číně a řešit s tím spojené problémy, naopak relativně levným způsobem mohou oslovit miliony potenciálních zákazníků. Jedná se také o velice dobrý nástroj pro otestování trhu a nákupních zvyklostí místních spotřebitelů

Navíc, zahraniční firmy mohou využívat různé výhody, pokud zaregistrují své obchodování v některé z vytvořených e-commerce zón. Systémy proclívání zboží, distribuce, daňové úlevy, vše je v těchto zónách nastaveno pro podporu online obchodování. V současnosti je v Číně 12 takovýchto zón.

Hlavní skupinou online zákazníků jsou ženy a mladí lidé do 35 let.

Nejvíce nakupovanými výrobky je kosmetika, výrobky osobní péče, potraviny a výrobky péče o zdraví, dětské výrobky, dětská výživa, výrobky pro těhotné ženy, elektronická zařízení, značkové oblečení a další.

Se zvyšujícím se objemem online obchodů se i čínské úřady začaly touto oblastí více zabývat. Zahraniční firmy, které by chtěly získat podíl na rychle rostoucím e-commerce trhu v Číně se musí důkladně seznámit s příslušnou legislativou a zákony.

Daňová reforma e-commerce trhu

Před 8. zářím 2016 byly online "nákupy přiměřeného množství pro osobní potřebu" pokládány za osobní balíky a daněny od 10-50% v závislosti na typu zboží. Daň byla odpuštěna, pokud hodnota balíku byla menší než 8 USD. Nicméně od 8. Září 2016 byla spuštěna nová pravidla. Pokud celní správa může elektronicky kontrolovat dodané zboží, musí kupující zaplatit dovozní daň, DPH a Spotřební daň podle běžných tarifů. Nulová daň se platí pro zásilky v hodnotě pod USD 317, nebo v roční kumulované hodnotě USD 3.170.

Pokud není transakce sledovatelná celním úřadem elektronicky, podléhá dani z balíku ve výši 15-60 procent. Tato daň by, dle vyjádření úřadů, měla být srovnatelná s výše uvedenými daněmi. Daň se neplatí při hodnotě balíku do 50 RMB. Obecně řečeno, daňová zátěž se v porovnání s předchozím systémem zvětšila, ale neplatí to u všech položek.

Ihned po zavedení nového systému vydaly úřady seznam položek, které je možné nakupovat online. Pouze zboží označené HS kódem na uvedeném seznamu položek může být nakoupeno online, ostatní zboží podléhá běžnému systému obchodování.

Dále je třeba splnit následující požadavky:

  • Získat zdravotní certifikát pro kojeneckou výživu, kosmetiku, která je poprvé dovážena do Číny, zdravotnická zařízení a speciální potraviny

Později byl seznam povolených položek doplňován a vyjasňován.

Existuje několik modelů, podle kterých může zahraniční firma nabízet své zboží online a následně ho do Číny dovézt. Každá firma si musí předem jednotlivé modely analyzovat a vybrat nejvhodnější.

V pokračování tohoto Zpravodaje Asie se můžete dočíst:

  • Popis obchodních modelů pro online obchodování
  • Poradenství při vstupu na online čínský trh
  • Jak ochránit duševní vlastnictví při online obchodování
  • A další informace

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

Společnost Mariva Consulting s.r.o. bude využívat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, zejména pro zasílání Zpravodaje Asie, případně obchodních nabídek. Souhlas s využíváním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv písemně odvolat.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (listopad 2019)

Jiří Štichauer