Převedení výroby do Číny
Zásadní rozhodnutí pro budoucnost firmy

Převedení výroby do Číny

Toto je téma, které se stává stále zajímavějším pro řadu českých firem. Neustále stoupající náklady na pracovní sílu, které se po vstupu do EU jistě nebudou snižovat, ale právě naopak, sílící konkurenční boj téměř ve všech oblastech podnikání, negativní vývoj kurzu dolaru v posledních letech, který nepomáhá exportérům a informace o tom, že čím dál tím více známých světových firem převádí část, nebo celou svojí výrobu do Číny dává důvod i českým podnikatelům a manažerům, aby se zamysleli na tím, zda také určitou část svých výrobků nezačít vyrábět v Číně. Čína samozřejmě nepatří k nejlevnějším výrobním místům na světě a v afrických zemích by se pravděpodobně našla levnější pracovní síla, ale Čína je mimořádně zajímavá jednak svou velikostí a obchodními příležitostmi a také efektivnější pracovní silou a existencí dodavatelů surovin a materiálů, což může výrobu jestě více zlevnit. Dále zde existuje veliký potenciál pracovní síly, což je další problém, se kterým se podniky v České Republice potýkají a nastává pradoxní situace, český podnik má na zahraničním trhu úspěch, o jeho výrobky je zájem, ale nemůže rozšířit výrobu, protože není schopen sehnat kvalifikovanou pracovní sílu. Další výraznou výhodou Číny je svázaný kurz čínského yuanu a USD, což odbourává tak npříjemná kurzová rizika.

Tento trend jako první pochopili podnikatelé z Hong Kongu a Taiwanu, kteří již před více jak 10 lety začali svou výrobu do Číny přesouvat. Brzy je následovaly i první zahraniční společnosti. Navíc, některé čínské firmy (např. v oblasti elektroniky) se již naučily vyrábět velice kvalitní, vlastní značkové výrobky, které úspěšně exportují do světa a to má za následek snižování obchodních marží na trhu.

Samozřejmě základem pro zahájení podnikání v Číně je stanovení si vlastních priorit a potřeb. Pokud si česká firma dá za cíl převézt část výroby do Číny za účelem snížení nákladů, ale následně bude chtít celou výrobu exportovat svým existujícím zákazníkům, tak jednou z možností je uzavřít dohodu o založení Zpracovatelského a montážního podniku.

Výhody tohoto typu podniku jsou zejména:

  • není potřeba vstupní kapitál
  • není potřeba investovat do budov a zázemí
  • zařízení pro výrobu dovezené do Číny na základě této dohody nepodléhá clu, ani DPH
  • neplatí se DPH ani dovozní daň, pouze Poplatek za zpracování.
  • Krátkodobý a průžný vztah umožňuje rychle přesunut výrobu jinam.

Nevýhody tohoto typu podniku jsou zejména:

  • není povolen prodej výrobků v Číně
  • závislost nadobrém vztahu s čínským partnerem
  • v případě nákupu surovin v Číně není možné odečíst DPH
  • chod společnosti bedlivě monitorován celními a finančními orgány

Poplatek za zpracování - obvykle zahraniční partner neúčtuje Zpracovatelskému a montážnímu podniku náklady za dovezené suroviny a součástky. Naopak platí tzv. Poplatek za zpracování. Obvykle kolem 25% z výše tohoto poplatku si strhnou příslušné místní úřady, zbytek jde na účet Zpracovatelského podniku.

Jak již bylo řečeno, veškerá výroba tohoto podniku musí být vyvezena z Číny. Zařízení dovezené pro účely výroby podléhá po dobu 5 let celnímu dohledu a nepodléhá dovozní dani, ani DPH. Během těchto 5 let nesmí být zařízení prodáno, nebo zahraniční firmou jinam převedeno. Po skončení tohoto období se může zařízení vrátit zahraničnímu partnerovi, nebo zůstane v používání Zpracovatelského a montážního podniku.

Suroviny a součásti určené k výrobě, které byly dovezeny zahraničním partnerem, zůstávají jeho majetkem. Pokud by byla spolupráce obou stran ukončena předčasně, musí být suroviny a součástky opět vyvezeny z Číny.

Výrobky Zpracovateslkého podniku mohou být v rámci čínského trhu přesunuty do jiného Zpracovatelského podniku k další montáži, ale finální výrobky musí být z Číny vyvezeny.

V případě dotazů k tomuto tématu, nebo k dalším oblastem podnikání v Číně, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky společnost Mariva Consulting- viz. sekce Kontakty.

Přeji Vám mnoho úspěchů při podnikání v Číně.

Jiří Štichauer

Mariva Consulting s.r.o

Upozornění: Při sběru informací o čínském trhu vyvíjí společnost Mariva Consulting maximální úsilí, aby uvedené informace odpovídaly aktuální situaci na tomto trhu. Vzhledem k rychle se měnící situaci v oblastech legislativy, daní a dalších, však společnost Mariva Consulting nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené pozdějším užitím těchto informací. Pokud budete potřebovat aktuální informace pro Vaší oblast podnikání, prosím kontaktujte nás.