Služby
Zkoumání neprozkoumaného

Služby, které vás nezklamou

Nejprve vyjádříte spokojenost s výsledkem, potom uhradíte poplatek.

zakládání firem na Filipínách

Pomůžeme vám založit firmu, nebo kancelář na Filipínách přesně podle vašich potřeb a finančních požadavků. Pomůžeme vám vybrat vhodnou lokalitu pro vaší kancelář. Jsme schopni dále nabídnout zajištění zpracování účetních záležitostí v souladu s místními zákony a předpisy.

  • služby v cestovním ruchu

toto je na Filipínách rychle se rozvíjející oblast. Můžeme vám pomoci zajistit soukromé i pracovní cesty na Filipíny, připravit programy se speciálním zaměřením, vytipovat místa pobytu přesně podle vašich požadavků.

Nemovitosti, pozemky

v současnosti je optimální doba pro zvážení nákupu, nebo pronájmu nemovitostí/pozemků na Filipínách. Filipíny jsou země rozkládající se na vice než 7.000 ostrovech, většina z nich je ještě neobydlených, proto možností investic v těchto oblastech je nepřeberné množství. Prostřednictvím široké sítě našich místních partnerů a právních kanceláří vám pomůžeme vybrat vhodný objekt/pozemek dle vašich požadavků a vše právně ošetřit tak, aby později nemohlo dojít ke zpochybnění vašeho vlastnictví. Pomůžeme vám při jednáních s majiteli příslušných lokalit a vyjednáme nejlepší možné podmínky

  • asistence při dovozu výrobků na Filipíny

Zjistíme veškeré celní předpisy a platné vyhlášky pro konkrétní výrobek, dále pomůžeme získat případné nutné dovozní certifikáty. V případě zájmu zajistíme dopravu do místa dodání. 

  • průzkum trhu pro konkrétní výrobek

každá firma, která chce zahájit prodej výrobku na určitém segmentu trhu, nebo na trhu novém, musí předem znát situaci na trhu. Konkurence, ceny, distribuce - to jsou jen některé z faktorů, které je potřeba analyzovat při přípravě podnikatelského záměru. Výše uvedené platí o to více pro tak odlišný trh jako jsou Filipíny. Bez dobrých informací může dojít k finanční ztrátě a k neúspěchu podnikání. Společnost Mariva Consulting má místní vazby a kontakty, které umožňují potřebné informace zjistit a tržní situaci konkrétního výrobku analyzovat.

· účast na obchodním jednání s filipínským partnerem

po provedení předchozích aktivit (průzkum trhu, účast na veletrhu, atd.) se podaří vytipovat jednoho, nebo více potenciálních obchodních partnerů. Nastane čas se s nimi osobně setkat a začít diskutovat vzájemné představy a možnosti. Mariva Consulting Vám může pomoci odbornou konzultací, popřípadě přímou účastí na jednání a následným doporučením vhodné strategie. S vedením takovýchto jednání máme bohaté zkušenosti a to v mnoha oblastech .