Služby
Nejdřív výsledek, potom odměna

Společnost Mariva Consulting je připravena pomoci zejména (ale nejen) v následujících oblastech aktivit v Číně:

 • - firemní školení o podnikání v Číně - čeho se vyvarovat, jaké jsou příležitosti, konkrétní příklady z praxe
 • zpracování obchodních strategií vstupu na čínský trh, včetně odhadu nákladů a výše nutných investic
 • - zakládání firem v Číně i v Hongkongu, řešení daňových a provozních záležitostí
 • - asistence při dovozu výrobků do Číny
 • - vyhledání vhodného čínského výrobce
 • - vytvoření a registrace ochranných známek dle zadání
 • - zajištění přepravy výrobků a zažízení z/do Číny
 • - průzkum trhu pro konkrétní výrobek, následně asistence při přípravě podnikatelského záměru
 • - zjištění informací z oblasti legislativy
 • - pomoc při zajištění účasti na veletrhu (včetně výběru vhodného veletrhu).
 • - pomoc při vyhledání obchodního, nebo strategického partnera
 • - odhad nákladů spojených se zahájením podnikání v Číně
 • - účast na obchodním jednání s čínským partnerem
 • - na základě provedeného průzkumu trhu návrh budoucích kroků firmy v Číně a aktivní účast na jejich zajištění.
 • - asistence při náboru zaměstnanců, kontrola kvality dodávaného zboží na místě, zajištění přepravy, atd.
 • - poskytování kancelářských služeb

Popis jednotlivých služeb níže


 • zakládání firem v Číně i v Hongkongu, řešení daňových a provozních záležitostí

Kanceláře (virtuální firmy) se zakládají v Hongkongu hlavně z důvodů daňové výhodnosti, jednoduchosti a rychlosti založení a nízké ceny na jejich provoz. V rámci této služby vám pomůžeme s optimálním řešením vašich požadavků a tím i k úspoře prostředků. V Číně je možné založit několik typů firem v různých lokalitách lišicích se různými daňovými a jinými pobídkami. Pomůžeme vám zvolit vhodný typ firmy a její umístění s cílem maximálně usnadnit a zefektivnit vaše podnikání v Číně.

 • asistence při dovozu výrobků do Číny

Zjistíme veškeré celní předpisy a omezení, dále otázku balení zboží a nároky kladené na obalové materiály.

 • vyhledání vhodného čínského výrobce

podle konkrétního zadání vyhledáme vhodného místního výrobce/dodavatele, prověříme jeho historii, spolehlivost a pravdivost informací, které uvádí. Dále poradíme jak při jednáních postupovat a čeho se vyvarovat. Budeme spolupracovat při vyjednávání obchodních podmínek a pomůžeme vám s přípravou smlouvy o spolupráci.

 • vytvoření a registrace ochranných známek dle zadání

Ve spolupráci s odborníky z místních univerzit navrhneme čínské značky pro vaše výrobky včetně průzkumu jejich přijatelnosti pro čínskou cílovou skupinu. Zajistíme jejich registraci u místních úřadů, včetně registrace případných patentů a grafických symbolů.

 • zajištění přepravy výrobků a zažízení z/do Číny

Zajistíme přepravní firmu a dopravu zboží až na místo určení včetně veškerého proclení

 • průzkum trhu pro konkrétní výrobek - každá firma, která chce zahájit prodej výrobku na určitém segmentu trhu, nebo na trhu novém, musí předem znát situaci na trhu. Konkurence, ceny, distribuce - to jsou jen některé z faktorů, které je potřeba analyzovat při přípravě podnikatelského záměru. Výše uvedené platí o to více pro tak odlišný trh jako je Čína. Bez dobrých informací může dojít k finanční ztrátě a k neúspěchu podnikání. Společnost Mariva Consulting má místní vazby a kontakty, které umožňují potřebné informace zjistit a tržní situaci konkrétního výrobku analyzovat.
 • zjištění informací z oblasti legislativy - oblast, bez jejíž znalosti se neobejdete v žádné zemi. Jaké jsou zákonné postupy při založení společnosti v Číně, jaké daně musí zahraniční společnost platit, jak nejlépe připravit pracovní smlouvu pro místní zaměstnance a další legislativní otázky Vám můžeme pomoci zodpovědět a tím ušetřit jednak čas a jednak budoucí možné problémy s čínskými úřady.
 • pomoc při zajištění účasti na veletrhu (včetně výběru vhodného veletrhu) - uvažujete o zahájení podnikání v Číně? Pak účast na veletrhu může být dobrým startovacím bodem, pokud ale vyberete ten správný. V Číně, V Hong Kongu a na Taiwanu se ročně organizují stovky nejrůznějších veletrhů, některé jsou ale nedůležité a bylo by plýtváním prostředků se jich účastnit, jiné by ale byly pro Vaší firmu mimořádně zajímavé z hlediska průzkumu činnosti konkurence, nebo seznámení se potenciálním obchodním partnerem. Společnost Mariva Consulting Vám pomůže vybrat ten správný veletrh a pomůže i s jeho realizací, tj. zajištění místa, stavba stánku, zajištění a proškolení místního personálu, výroba a rozeslaní pozvánek pro obchodní partnery, zajištění letenek, atd. Je toho hodně co je potřeba zařídit a my Vám můžeme pomoci ušetřit čas a v neposlední radě i Vaše peníze. které by mohly být neefektivně vynaloženy volbou špatného veletrhu.
 • pomoc při vyhledání obchodního, nebo strategického partnera - toto je jedna z nejdůležitějších a nejnáročnějších oblastí, která je však pro úspěch podnikání v Číně zásadní. Nikdo asi nemůže zaručit, že vybraný partner bude spolehlivý a spolupráce bude bezproblémová, avšak pro vyhledání místního obchodního partnera jsou důležité místní vazby a jazyková znalost. Obojím společnost Mariva Consulting disponuje. Kontakty na místní vlivné lidi nám umožňují snažší vyhledání vhodných místních partnerů a vstoupit s nimi do jednání o budoucí spolupráci. Jazyková znalost je v Číně téměř vždy rozhodující pro přesnou identifikaci skutečných možností potenciálního partnera a zvyšuje pravděpodobnost uzavření dobrého obchodu.
 • odhad nákladů spojených se zahájením podnikání v Číně - otázka, kterou si položí každý podnikatel. Kolik mě vlastně podnikání v Číně bude stát a jak dlouho budu muset podnikání dotovat než začne být ziskové? Do hry vstupuje celá řada faktorů, které znesnadňují odpověď na tuto otázku. Díky znalosti místního prostředí, zákonů, daní, mzdových nákladů, nájmů atd. můžeme pomoci Vaší společnosti udělat fundovaný odhad prostředků nutných k financování Vašich podnikatelských aktivit v Číně.
 • účast na obchodním jednání s čínským partnerem - po provedení předchozích aktivit (průzkum trhu, účast na veletrhu, atd.) se podaří vytipovat jednoho, nebo více potenciálních obchodních partnerů. Nastane čas se s nimi osobně setkat a začít diskutovat vzájemné představy a možnosti. Čínský partner se Vás bude snažit pohostit a tím si vytvořit lepší startovací podmínky pro jednání. Bez doprovodu člověka znalého místních vyjednávacích strategií a pravidel se můžete dostat hned od začátku jednání do slabší pozice. Mariva Consulting Vám může pomoci odbornou konzultací, popřípadě přímou účastí na jednání a následným doporučením vhodné strategie. S vedením takovýchto jednání máme bohaté zkušenosti a to v mnoha oblastech - viz. sekce Reference.
 • na základě provedeného průzkumu trhu návrh budoucích kroků firmy v Číně a aktivní účast na jejich zajištění - v Číně existuje mnoho možností jak zahájit podnikání. Poté, co proběhl průzkum trhu, který potvrdil možnost umístění Vašeho výrobku na trhu se musí připravit byznys plán, který definuje jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému zahájení podnikání. Společnost Mariva Consulting Vám pomůže tento plán připravit a dlouhodobě spolupracovat na jeho realizaci. Nechceme jen připravovat studie, ale věříme, že jsme schopni si výsledky studií obhájit na trhu a pomoci Vaše podnikatelské záměry realizovat.
 • Poskytování kancelářských služeb - pro firmy, které nechtějí od začátku jejich podnikání v Číně investovat do kanceláří, ale přesto cítí, že potřebují být na trhu zastoupení, nabízíme zajímavou možnost: zajišťování denní komunikace s místními partnery, poskytnutí adresy, pevné linky a dalších kancelářských prostředků, které vám umožní zamezit negativním vlivům časového posunu, jazykové a komunikační bariéry. Na základě Vašich požadavků budeme komunikovat s vašimi místními partnery a pravidelně vás budeme informovat o vývoji situace.