Vietnam-spotřebitelé
Poznáním k úspěchu ve Vietnamu

Přestavení vietnamského spotřebitelského prostředí

Spotřebitelský trh ve Vietnamu se v posledních letech rychle rozvíjel, důkazem toho je růst útrat spotřebitelů z cca 80 mld. USD v roce 2010 na cca 146 mld. USD v roce 2016. Znamená to, že spotřebitelé mají více peněz pro útraty. Tento růst vytváří samozřejmě další prostor pro podnikání a podnikatelské příležitosti.

Vzrůstající tok zahraničních investic pomáhá růstu ekonomiky a tím vyšším příjmům obyvatel.

Téměř poloviny spotřebitelské základny ve Vietnamu tvoří mladí lidé mezi 24-54 roky. Podobná situace je i v jiných zemích tohoto regionu. Ale např. v Japonsku tvoří tato skupina pouze 37% obyvatel.

Růst výdajů obyvatel se projevuje v různých oblastech. Větší zájem je o vzdělání, péči o zdraví, ale i o zábavu. Vietnam také je jednou ze tří asijských zemí s největším nárůstem výdajů z potraviny a nápoje.

Při plánech na investování ve Vietnamu je nutné předem rozmyslet do které oblasti zaměřit hlavní aktivity svého podnikání, samozřejmě také v závislosti na typu výrobku, nebo služby.

jednotlivých oborů. Zatímco v Číně je např. vstup do e-komerce odvětví podporován, v Indii a ve Vietnamu je takovýto vstup omezen.

E-comerce

Zásadním faktorem pro vývoj ve Vietnamu je online obchodování a nákupy. Celková populace Vietnamu činí cca 95 mil. Obyvatel, z toho přes 35 mil. je aktivních na internetu a využívají ho pro nákupy. Odhady říkají. Že do roku 2021 dosáhne roční hodnota transakcí na internetu 4 mld. USD.

Před zahájením podnikání ve Vietnamu je také nutné se seznámit s místním prostředím, odlišnostmi jednotlivých regionů, distribučními možnostmi, dovozními bariérami, celními předpisy, atd.

Pokračování tohoto vydání Zpravodaje Asie je k dispozici pouze pro registrované Odběratele.

V pokračování tohoto Zpravodaje Asie se můžete dočíst:

  • Jak najít vhodného distributora ve Vietnamu
  • Porovnání distribučních modelů

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (leden 2020)

Jiří Štichauer