Zahájení podnikání
Dobrý start=předpoklad budoucích zisků

Zahájení podnikání v Číně

Mnoho českých firem a podnikatelů má zájem proniknout na čínský trh a zahájit na něm úspěšné a dlouhodobé podnikání, protože v něm vidí ohromný potenciál pro prodej vlastních výrobků, nákup levnějších surovin, či ve spolupráci s místním partnerem dosažení snížení výrobních nákladů.

Při vstupu na čínský trh je třeba se vyvarovat několika zásadních chyb a mít dostatek informací, které Vám mohou vstup na trh usnadnit.

Časté příčiny neúspěchu podnikání:

 • špatná volba strategického čínského partnera
 • podcenění kulturních a podnikatelských odlišností a jazykové bariéry
 • neznalost práva a dalších informací nutných pro vstup na trh
 • očekávání rychlých a vysoce ziskových výsledků podnikání
 • špatně zvolený výrobek bez předchozího průzkumu trhu
 • nepřipravený, nebo nerealistický podnikatelský záměr

Nejprve je třeba, aby se každý podnikatelský subjekt rozhodl jaké má podnikatelské cíle a připravil si reálný byznys plán. Dále je potřeba vzít v úvahu, že Čína není jeden, ale velké množství menších, ale pořád ohromných trhů, a že každý z těchto trhů má jinou skladbu obyvatelstva, výši příjmů a také jiné potřeby.

Na základě podnikatelského plánu se bude následně odvíjet mnoho dalších rozhodnutí a jedno z nich bude, jaký typ podniku v Číně založit, protože seriózní a dlouhodobé podnikání se nedá dělat pouze prostřednictvím nahodilých, jednorázových cest do Číny.

Je třeba si hned na začátku uvědomit, že podnikání v Číně není ani jednoduché, ani levné a je třeba velké trpělivosti a informovanosti, než přinese výsledky. Čína je přesycena konkurenty téměř ve všech odvětvích, kteří více či méně úspěšně snaží prosadit své výrobky na trhu.

Většina, zejména menších firem, začíná své podnikání v Číně tím, že založí Reprezentační kancelář. Tato kancelář slouží k průzkumu zájmu trhu o daný výrobek, může vyhledávat dodavatele, dohlížet na kvalitu, atd. Prostřednictvím této kanceláře se nemohou vystavovat faktury, ani vytvářet zisk. Registrační poplatek za založení této kanceláře je cca 6.000 USD, registrace se uděluje na jeden rok a následně se prodlužuje. Obvykle po 3 letech se musí kancelář znovu přeregistrovat. Kancelář podléhá měsíčnímu a čtvrtletnímu placení daní, které se obvykle počítají jako procento (obvykle kolem 10%) z fixních nákladů, dále se platí daně ze mzdy za zaměstnance. Kancelář podléhá ročnímu auditu.

Pokud firma již získala na trhu vážného zájemce o konkrétní výrobek, může si pronajmout tzv. Projektovou kancelář. Délka pronájmu může být od 14 dnů a do několika měsíců. Částka za pronájem činí 1.000-2.000 USD měsíčně podle velikosti a vybavení, které si firma může sama zvolit. Také je možné si ve specializovaných agenturách vybrat personál, který je potřeba pro zpracování projektu.

Dalším typem společnosti je Zpracovatelský a montážní podnik. Je zejména určen pro firmy, které hledají zlevnění nákladů na pracovní sílu, ale výrobky prodají na jiných trzích. Tento podnik nemá statut právnické osoby, je to dohoda mezi čínským subjektem, který obvykle poskytuje prostory a pracovní sílu a zahraničním partnerem, který zapůjčuje pracovní nástroje a technologie. Výhodou je, že zahraniční firma nemusí investovat do budov a neskládá žádný základní kapitál, nevýhodou zejména to, že tento typ společnosti nesmí prodávat své výrobky na čínském trhu, ale 100% je vyvážet ze země.

Pro společnosti, které v Číně plánují prodávat své, i cizí výrobky a nakupovat místní suroviny či výrobky, ale neplánují výrobu, je vhodné založit Obchodní společnost. Možnost založit tento typ společnosti platí od konce roku 2004

Jsou 2 druhy:

 • Velkoobchodní společnost, může prodávat zboží jiným firmám, obchodním organizacím, provádět obchodní transakce za provizi, franchising a export/import včetně distribuce. Základní kapitál pro založení této společnosti je USD 60.000.
 • Maloobchodní společnost - základní kapitál činí USD 36.000. Může prodávat zboží a služby fyzickým osobám z pevné adresy i prostřednictvím telefonu, internetu, TV, mailu a prodejních strojů (vending machines).

Další formou společnosti je Společnost 100% vlastněná zahraničním kapitálem. V některých oborech, ale ještě platí omezení zakládat tento typ podnikání. Platí to pro strategické obory, např. energetika, doprava, finanční sektor, těžba surovin, atd. Tyto firmy se většinou umísťují do tzv. Zón volného obchodu, kde mohou požívat různé výhody, např. daňové prázdniny pro daň ze zisku, nižší sazbu této daně (národní sazba je 33%, v Zónách je to obvykle 15%) a možnost odpočtu DPH pro dovážené suroviny, které jsou určeny pro výrobu a pro vyvážené výrobky. Podmínky se v jednotlivých Zónách mohou výrazně odlišovat a vždy je dobré porovnat více možností.

Nejsložitější, ale nejčastěji využívanou formou podnikání je založení Společného podniku s čínským partnerem. Základní kapitál této společného podniku činí podle umístění USD 100.000 až 200.000. Před vlastním založením tohoto podniku je vhodné se důkladně seznámit s místní legislativou a možnostmi, které čínské právo dává zahraničním firmám. Není možné očekávat, že vám byť sebelepší čínský partner bude pomáhat např. převádět zisk z podnikání v Číně do zahraničí.

Obvyklá úskalí při jednání o založení společného podniku:

 • čínská strana nedá všechny informace důležité pro zahraničního partnera
 • nadhodnotí svůj vklad do společného podniku a záměrně snižuje důležitost a hodnotu investice vkládané zahraničním partnerem (platí zejména pokud se vkládá majetek, stroje, značka, nebo know-how).
 • prostřednictvím obědů a recepcí se snaží zahraničního partnera uchlácholit a přesvědčit, že sporné body se vyřeší v budoucnu.

Výše jsem uvedl všechny základní a nejvíce používané typy společností v Číně. Existují i jiné, o kterých na vyžádání rád poskytnu informace.

Závěrem je třeba říci, že přes veškerá úskalí výše vyjmenovaná, poskytuje podnikání v Číně velkou příležitost jak zlepšit hospodářské výsledky firmy. Mnoho významných i menších světových firem již na čínském trhu mnoho let podniká a byla by škoda, aby tento trh zůstal většině českých firem uzavřen. Pokud se česká firma na vstup dobře připraví a získá potřebné informace a znalosti, je velice pravděpodobné, že podnikání bude úspěšné a zajistí další rozvoj společnosti.

V případě dotazů k tomuto tématu, nebo k dalším oblastem podnikání v Číně, kontaktujte prosím mailem, nebo telefonicky společnost Mariva Consulting- viz. sekce Kontakty.

Přeji Vám mnoho úspěchů při podnikání v Číně.

Jiří Štichauer

Mariva Consulting s.r.o.

Upozornění: Při sběru informací o čínském trhu vyvíjí společnost Mariva Consulting maximální úsilí, aby uvedené informace odpovídaly aktuální situaci na tomto trhu. Vzhledem k rychle se měnící situaci v oblastech legislativy, daní a dalších, však společnost Mariva Consulting nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody způsobené pozdějším užitím těchto informací. Pokud budete potřebovat aktuální informace pro Vaší oblast podnikání, prosím kontaktujte nás.