Repatriace zisků z Číny
Lehce in, obtížně out

Jak vyvézt zisk firmy z pevninské Číny

Pro mezinárodní společnosti působící v Číně byl vývoz zisku vždy důležitých, ale poměrně složitým úkolem.

Čína uplatňuje přísný systém kontrol nad dovozem a zejména nad vývozem zahraničních měn. Zákony týkající se působení firem, daňové zákony a regulace staví vývozu zisku další bariéry.

Na tyto překážky je třeba myslet již při zakládání pobočky zahraniční firmy.


Je několik cest jak vyvézt zisk ven z Číny. Nejzřejmějším je výplata dividend mateřské společnosti. Dalším způsobem je placení licenčních poplatků, případně poskytování půjček zahraniční společnosti, ve které vlastní podíl.

Před vyplacením dividendy je třeba splnit několik podmínek:

  • Případný zisk je možné z Číny vyvézt až poté, co je splacený celý základní kapitál v časovém limitu specifikovaném v Zakládací listině společnosti
  • Zisk může být vyveden až po dokončení roční uzávěrky, auditu a vypočítání výše daně z příjmu. Toto zajišťuje, že daň z příjmu společnosti ve výši 25% bude předem uhrazena.
  • Dividenda může být vyplacena až poté co jsou splaceny všechny ztráty společnosti z minulých let, tzn., že zisk musí být vyšší než kumulované ztráty.
  • Ne všechen zisk může být převeden formou dividend. Zahraniční společnost musí vložit 10% svého ročního zisku do rezervního fondu a to až do výše 50% základního kapitálu firmy. Zahraniční firma může také část zisku použít pro výplatu odměn zaměstnanců, nebo vložit do fondu bohatství. Není to ale povinnost.
  • V neposlední řadě je výplata dividend daněna 10%. Pokud ale je mezi státy podepsána dohoda o zamezení dvojího zdanění a mateřská společnost splní požadované podmínky, bude se vybírat daň pouze ve výši 5%.
  • Pokud se mateřská společnost rozhodne re-investovat zisk své dceřiné společnosti do projektů podporovaných hostitelskou zemí, tak při splnění určitých podmínek bude daň v nulové výši.

Vnitrofiremní platby mateřské společnosti

Vzhledem k nutnosti splnit množství podmínek před tím, než je možné vyplatit dividendy mateřské společnosti, mnoho firem se snaží vývoz zisku řešit pomocí mezi-firemních plateb. Fakturují dceřiné společnosti poplatky za HR, IT, užití ochranné známky, patentů, atd.

Pokračování tohoto vydání Zpravodaje Asie je k dispozici pro předplatitele. K předplacení odběru Zpravodaje Asie využijte prosím kontaktní formulář na webových stránkách.

V pokračování tohoto Zpravodaje Asie se dozvíte např.

  • Prodloužení úvěru (půjčky) zahraniční firmě s vlastním podílem
  • Postupy pro vývoz zisku ve formě dividend
  • Postupy pro vnitrofiremní platby
  • Další relevantní informace

Pokud by Vás obsah Zpravodaje Asie zaujal a chtěli byste si objednat jeho BEZPLATNÉ odebírání, napište nám prosím prostřednictvím Kontaktního formuláře. Pokud byste měli zájem pouze o konkrétní stát, je možné si objednat BEZPLATNÉ zasílání Zpravodaje Asie pouze pro oblast Vašeho zájmu.

V případě Vašich dotazů, nebo připomínek k uvedeným tématům, ale nejen k nim, nám prosím také napište prostřednictvím Kontaktního formuláře. Na veškeré Vaše podněty Vám rádi odpovíme.

Na základě zájmu jsme schopni také zajistit školení a obchodní semináře pro firmy i jednotlivce. Tématem školení a seminářů mohou být podrobnější informace a podnikatelské možnosti na jednotlivých trzích, čeho se při vstupu na konkrétní trhy vyvarovat, jak vést obchodní jednání, atd.

Při zpracování Zpravodaje Asie spolupracujeme se sítí místních kontaktů v jednotlivých zemích. Snažíme se, aby veškeré informace uvedené ve Zpravodaji Asie byly maximálně přesné, nicméně vzhledem ke změnám v legislativě, ke kterým čas od času dochází v každé zemi, je v případě potřeby konkrétní informace aktualizovat a znovu ověřit jejich platnost. I s tímto Vám případně rádi pomůžeme.

Děkujeme za Váš čas věnovaný čtení Zpravodaje Asie a přejeme hodně úspěchů ve Vašich obchodních aktivitách na konkrétních trzích.

Za kolektiv Zpravodaje Asie (srpen 2019)

Jiří Štichauer